Info

New or Forgotten?

Welkom bij
TENNISCENTRUM DAALMEER
HET LEUKSTE
PADEL EN TENNISCENTRUM
IN ALKMAAR
TC Daalmeer > Voor leden > Reglementen

Kantinehandboek

In deze handleiding staat uitgelegd wat van u wordt verwacht tijdens een kantinedienst, waar u op moet letten enz.

Huishoudelijk reglement

Verenigingsstatuten

Korte handleiding kantinediensten plannen

In dit PDF document staat beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om de kantinediensten te plannen